Hvad er DANNOAC

DANNOAC er navnet på en landsdækkende undersøgelse (klynge-lodtrækningsforsøg) af en bestemt type blodfortyndende medicin, kaldet NOAK-lægemidler (Non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia). Der findes fire
ligeværdige NOAKs.

  • Apixaban (Handelsnavn: Eliquis®)
  • Dabigatran (Handelsnavn: Pradaxa®)
  • Edoxaban (Handelsnavn: Lixiana®)
  • Rivaroxaban (Handelsnavn: Xarelto®)

Målet med undersøgelsen er, ved at sammenligne bl.a. effekten af de fire NOAK-lægemidler og de bivirkninger, der kan optræde, at få kortlagt den helt optimale behandling til at forebygge blodpropper, redde flest liv og giver færrest bivirkninger – til gavn for patienter i fremtiden. Fordelen med denne type forsøgsdesign er at undersøgelsen, også inkluderer ældre og mere syge patienter, som ofte ikke er med i de klassiske lodtrækningsforsøg.

Hvilke patienter omfatter undersøgelsen?

I DANNOAC er det de enkelte hospitaler, der randomiseres, dvs. de bliver udtrukket til at anvende ét bestemt NOAKlægemiddel i seks måneder ad gangen. DANNOAC undersøgelsen omfatter kun de patienter, som skal startes op i NOAK, efter de har fået stillet en af følgende to diagnoser:

  • Forkammerflimren (atrieflimren og atrieflagren)
  • Blodprop i ben og lunger (venøs tromboemboli herunder dyb venetrombose og lungeemboli).

Undersøgelsen er uafhængig af medicinalindustrien samt andre interessenter og kan i fremtiden få betydning for de retningslinjer, som vil være gældende inden for anvendelsen af blodfortyndende medicin.

Undersøgelsens praktiske gennemførelse

  • Undersøgelsen gennemføres på tværs af landet. Omkring 50 kardiologiske, neurologiske, geriatriske, medicinske afdelinger og akutklinikker deltager.
  • Undersøgelsen omfatter kun de patienter, som i forvejen skal behandles med et NOAK-lægemiddel.
  • Hver afdeling anvender et af de fire NOAK-lægemidler i et halvt år ad gangen og kommer således til at inkludere patienter i undersøgelsen i sammenlagt 2 år.
  • To år efter opstart af behandling, opgøres effekten og eventuelle  blødningskomplikationer samt bivirkninger. Dette foregår ved at sammenligne oplysninger fra Landspatientregisteret og Apotekernes Receptregister.

Hvem står bag?

Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital står bag undersøgelsen som er ledet af overlæge og professor i hjertesygdomme Gunnar Gislason (gunnar.gislason@regionh.dk) i samarbejde med førende hjertelæger fra alle regioner i Danmark. 

Undersøgelsen ledes af en styregruppe, med repræsentanter fra de deltagende afdelinger.

Nærmere information

Du kan downloade dansk patientinformation med at klikke her

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev om studiet her (tilmelding til nyhedsbrev) hvormed du får regelmæssig information om studiet, medicinpriser mm.

Støtte

DANNOAC studiet er støttet af Dansk Cardiologisk Selskab

Se din afdelings randomisering med at downloade DANNOAC-appen (skan QR-koden) eller klik HER